Spelbegeleiding

Spelen is belangrijk!

Spelen is essentieel voor ieder kind. Door te spelen, leert een kind sociale vaardigheden, verfijnde motoriek en een gezond zelfbeeld. Daarnaast is spelen een leuke en gezonde manier om nieuwe ervaringen en emoties te verwerken. Zo leert een kind de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien maakt spelen een kind gelukkig! 

Wanneer de spelontwikkeling stagneert, loopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind al snel vast. Het wordt steeds moeilijker om eigenheid te ontwikkelen, en het kind kan maar moeilijk zichzelf zijn. Ook op andere gebieden kan de ontwikkeling vastlopen. Het kan dan verstandig zijn om spelbegeleiding in te schakelen.

Wat is spelbegeleiding?

Spelbegeleiding is een methodische vorm van hulpverlening waarbij een spelagoge een kind (beter) leert spelen. Een kind leert in een stimulerende omgeving de spelwereld ontdekken, en leert over de eigen mogelijkheden om creatief en speels de wereld tegemoet te komen. Centraal staat dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. 

Voor wie is spelbegeleiding geschikt?

Spelbegeleiding is bedoeld voor kinderen van twee tot ongeveer veertien jaar die problemen of een achterstand hebben in de spelontwikkeling. Dit kenmerkt zich vooral door weinig of eenzijdig spelen, of moeite met samenspel. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, en zo ook de indicaties voor het inschakelen van spelbegeleiding. Spelbegeleiding kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • kinderen spelen niet
  • kinderen spelen niet gevarieerd
  • kinderen blijven hangen in een bepaalde spelfase of hebben een fase overgeslagen (bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen)
  • kinderen nemen geen initiatieven, zijn teruggetrokken of faalangstig
  • kinderen spelen chaotisch, zijn snel afgeleid
  • kinderen krijgen met een belangrijke gebeurtenis in hun leven te maken, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of verhuizing
  • kinderen zijn beperkt in hun spel door een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • kinderen hebben moeite met samenspelen
  • kinderen zijn beperkt in hun spel door gedragsprobleem of trauma

Herkent u uw kind in één of meerdere van bovenstaande situaties? Of maakt u zich om een andere reden zorgen over de spelontwikkeling van uw kind? Neem dan gerust vrijblijvend contact op!