Rots en Water

De Rots en Water training is een brede sociale vaardigheidstraining. Deze training leert kinderen en jongeren herkennen wanneer zij de weerbare Rots moeten zijn, en wanneer flexibel Water. Soms is het nodig dat je voor jezelf opkomt, je grenzen te stellen en op jezelf te vertrouwen. Maar soms is het beter om je even in te leven in een ander, jezelf te beheersen en duidelijk te praten over je gevoel. 

Doelstelling

De Rots en Water training is een weerbaarheidstraining met speciale aandacht voor inlevingsvermogen, communicatie en zelfvertrouwen. Deze sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Zo kan de training helpen wanneer een kind gepest wordt, zich buitengesloten voelt of zich vaak niet begrepen voelt. 

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die moeite hebben met verschillende sociale situaties. Zij werken in groepsverband aan vaardigheden als:

  • Voor zichzelf opkomen
  • Zelfbeheersing bij frustratie en boosheid
  • Beter contact maken met andere kinderen en jongeren
  • Zelfvertrouwen
  • Talentontwikkeling
  • Communiceren van gevoelens
  • Sympathie tonen en inleven in een ander

Werkwijze

De training kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Middels spel en fysieke oefening worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Daarnaast is er ruimte voor momenten van zelfreflectie en groepsgesprekken. Ten slotte  zijn er verwerkingsopdrachten waarin gerapporteerd wordt wat er tijdens de training is gebeurd en wat de kinderen en jongeren ervan geleerd hebben. 

Aanbod Rots en Water training 2024.

Eerst komende R&W training in groepsverband voor kinderen vanaf 7 tot 10 jaar start januari 2024.

Op dinsdagmiddagen vanaf 16 januari 2024 van 15.00-16.00 u. in de speelzaal van de Aloysiusschool, Dupontplein 14 in Amersfoort.

Data: 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2, 27-2, 5-3, 12-3-2024.

Daarnaast zal er in de loop van het voorjaar 2024 een korte R&W training aangeboden worden voor kinderen van groep 8. Als voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Om uw kind aan te melden graag contactformulier invullen en R&W training vermelden plus data.

Meer weten?

Maakt u zich zorgen over de weerbaarheid of sociale vaardigheden van uw kind? Of ben je zelf een jongere en denk je dat de training je kan helpen? Misschien heb je eerst nog wat vragen. Neem dan gerust vrijblijvend contact op!